Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66201
Title: L'efecte de la generació política en el suport a la independència de Catalunya 1991-2014
Author: Ferrer Fornells, Anna
Director: Muñoz, Jordi (Muñoz Mendoza)
Keywords: Autodeterminació nacional
Independentisme
Sociologia política
Catalunya
Treballs de fi de grau
National self-determination
Independentism
Political sociology
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: May-2015
Abstract: En aquest treball hem analitzat l'efecte de l'edat i de les generacions polítiques pel que fa el suport a la independència. Hem estudiat quines són les diferències d'opinió entre els catalans alhora d'escollir un model polític-territorial per a Catalunya en funció de la generació política en la qual s'inscriuen i hem analitzat quin és l'efecte de les diferents generacions polítiques en la definició de les preferències per el model d'Estat i en el suport a la independència. Doncs, hem analitzat l'efecte de l'edat i la generació sobre les preferències per el model d'Estat i ho hem fet en diferents moments històrics, per a comprovar també si aquest efecte és estable. Per a acabar d'acompanyar l'abordament de les preferències per el model d'Estat i el suport a la independència, també ens hem valgut de l'estudi del sentiment de pertinença nacional com a variable principal complementària del nostre anàlisi, ja que considerem que, entenent que s'ha demostrat (Muñoz i Tormos 2012, Civit 2013) que és la principal variable explicativa de les preferències per el model polític-territorial per a Catalunya, seria incomplet abordar aquest aspecte sense tenir-lo en compte.
Note: Treballs Finals de Grau de Ciència Política i de l'Administració, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015 , Tutor: Jordi Muñoz
URI: http://hdl.handle.net/2445/66201
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Ciència Política i de l'Administració

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ferrer_Fornells_TFG.pdf445.58 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons