Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66247
Title: Autoanálisis reflexivo de los estilos de comunicación interpersonal en el ámbito asistencial
Other Titles: Autoanàlisis reflexiu dels estils de comunicació interpersonal en l’àmbit assistencial
Author: Puig Llobet, Montserrat
Lluch Canut, Ma. Teresa
Keywords: Assistència social
Comunicació interpersonal
Assertivitat (Psicologia)
Relacions humanes
Issue Date: 9-Jul-2015
Abstract: Aquest document és un recull de situacions viscudes en l’àmbit clínic-assistencial, narrades en molts casos en primera persona, que fan referencia a algun dels principals estils de comunicació interpersonal: assertiu, passiu i/o agressiu. El material que es presenta està subjecte a diferents tipus d’anàlisis. Es pot donar el cas de que algunes situacions exposades puguin ser interpretades en un sentit diferent al objectiu inicial del autor. En qualsevol cas, el valor central és disposar de exemples aplicats per generar debat i anàlisis de estils de comunicació / relació interpersonal. Explicar situacions personals no es fàcil. Cal entendre aquest treball com una aportació “generosa” dels autors. Per tant, tots aquells que utilitzin algun material d’aquesta publicació han de partir de la base de que és un exercici docent per utilitzar en el context i amb finalitat formativa. Les situacions han estat laborades pels estudiants de primer curs del Màster de Lideratge i Gestió d’ Infermeria de l’any acadèmic en curs. Cada situació configura un capítol i està estructurada en els següents apartats: estil de comunicació, descrpció de la situació, resolució de la situació i elements que identifiquen l’estil de comunicació (verbals i no verbals).
URI: http://hdl.handle.net/2445/66247
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons