Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66283
Title: Cures infermeres a una persona laringuectomitzada
Author: Moreno Jiménez, Sandra
Director/Tutor: Luis Rodrigo, María Teresa
Keywords: Càncer de laringe
Tècniques d'infermeria
Treballs de fi de grau
Pèrdua (Psicologia)
Larynx cancer
Nursing care
Bachelor's thesis
Loss (Psychology)
Issue Date: 2015
Abstract: Aquest procés de cures analitza el cas del Josep, un personatge fictici en la història de vida del qual he intentat fer un recull de les principals característiques de tots aquells malalts que vaig conèixer i dels que vaig tenir cura durant les meves practiques al servei d’otorinolaringologia. En Josep és un home de 64 anys diagnosticat de càncer de laringe i a qui es practica una laringuectomia total, extirpant-li tota la laringe. Conseqüentment perd la capacitat de fonació. Aquesta situació de pèrdua d'una part corporal (la laringe) i de la funció que exercia (la parla), a la que s’uneix la percepció de pèrdua definitiva del seu estil de vida, dona lloc a l’aparició d’un procés de dol que es manifestat per la persona amb trastorns de la son i manifestacions verbals d’ansietat. L’objectiu de les cures infermeres (i consegüentment del procés de cures) és ajudar al Josep a assolir una resposta adaptada davant d’aquests canvis, per a que pugui arribar a l’acceptació i maneig adequat del seu nou estat de salut.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: María Teresa Luis Rodrigo
URI: http://hdl.handle.net/2445/66283
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66283.pdf1.73 MBAdobe PDFView/Open
66283_triptic.pdf744.2 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons