Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66285
Title: Programa d’educació sobre la professió infermera: La infermera com a principal proveïdora de cures en Atenció Primària
Author: Saavedra Martinez, David
Director/Tutor: López Matheu, Carme
Keywords: Infermeria en l'atenció primària
Treballs de fi de grau
Primary nursing
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: La reforma de l’Atenció Primària va permetre a la professió infermera assumir un nou paper pel que fa a la provisió de cures. La pràctica d’infermeria ha demostrat ser cost-efectiva en l’atenció i el seguiment d’usuaris, disminuint a més el temps de consulta mèdic. Malgrat això, la població continua desconeixent en la seva majoria els serveis que la infermera ofereix. La finalitat d’aquest treball és dissenyar un programa d’educació per a la salut, dirigit a homes i dones d’entre 40 i 50 anys d’un Centre d’Atenció Primària, per tal de proporcionar-los els instruments necessaris per utilitzar adequadament els serveis d’infermeria, fomentant alhora la visió actual de la infermera comunitària i donant a conèixer la feina que tenen com a professió sanitària. Les paraules clau utilitzades han estat: atenció primària, serveis de cures en salut, cures d’infermeria, infermera comunitària i salut de la comunitat. Pel seu desenvolupament s’han utilitzat els descriptors en Ciències de la Salut (DeCS) de la Biblioteca Virtual de Salut, així com els Medical Subject Headings (MeSH).
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Carme López Matheu
URI: http://hdl.handle.net/2445/66285
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66285.pdf40.85 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons