Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66286
Title: Intervencions infermeres a la família del malalt crític
Author: Soler Selva, Roser
Director/Tutor: Cueva Ariza, Laura de la
Keywords: Malalts en estat crític
Comunicació en infermeria
Treballs de fi de grau
Família
Infermeria en cures intensives
Critically ill
Communication in nursing
Bachelor's thesis
Family
Intensive care nursing
Issue Date: 2015
Abstract: Introducció: les Unitats de Cures Intensives (UCI) es caracteritzen per ser serveis tancats, en els quals un equip multidisciplinari brinda cures altament especialitzades als pacients crítics, on l’esforç assistencial es centra en el procés patològic del pacient i queda, en un segon pla, l’atenció als familiars. Les infermeres desitgen establir cures dirigides als familiars del pacient que ajudin a pal·liar el seu patiment, per aquest motiu és necessari realitzar més recerca en la manera de realitzar les cures i intervencions per traslladar els coneixements a la pràctica. Objectius: analitzar les intervencions infermeres a la família del malalt crític descrivint les intervencions infermeres a la família del malalt crític i també les percepcions / opinions de les infermeres vers a les intervencions a la família del malalt crític. Metodologia: recerca bibliogràfica a diverses bases de dades: PUBMED, CINAHL, SCOPUS i CUIDEN. Resultats: s’han obtingut 20 articles: 4 revisions bibliogràfiques, 10 estudis qualitatius i 6 estudis quantitatius. Conclusió: el rol de la infermera és de vital importància en les intervencions a la família del malalt crític. Les visites s’han d’adaptar més a les preferències del pacient i a les necessitats de la família. És necessari seguir treballant en el tema, per a poder formar els professionals, i fer que aquests puguin realitzar plenament el seu potencial traduint els resultats de les investigacions obtinguts en el canvi
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Laura de la Cueva Ariza
URI: http://hdl.handle.net/2445/66286
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66286.pdf1.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons