Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66316
Title: Intervencions infermeres en el pacient amb traumatisme cranioencefàlic greu
Author: Vázquez i López, Elena
Director/Tutor: Guix i Comellas, Eva Maria
Keywords: Traumatismes cranials
Tècniques d'infermeria
Treballs de fi de grau
Skull injuries
Nursing care
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: El traumatisme cranioencefàlic (TCE) és qualsevol lesió física o deteriorament funcional del contingut cranial secundari a un intercanvi brusc d'energia mecànica. Es considera greu quan la puntuació de l'escala de Glasgow és 8 o menys. El seu resultat depèn tant de la gravetat de l'impacte inicial (lesió primària) com de la presència i la magnitud d'una sèrie d'agressions sistèmiques o intracranials que apareixen en els minuts, hores o dies posteriors al traumatisme (lesió secundària). Objectiu: Descriure les intervencions infermeres pel maneig del TCE greu. Metodologia: S'han revisat les bases de dades: PubMed, Cinahl, Cochrane library, Enfispo, ScienceDirect i Medes. Les paraules clau han estat: brain injuries, craniocerebral trauma, nursing care, drainage, intracranial hypertension, intracranial pressure, hypothermia induced, traumatic brain injury, nursing interventions, traumatismo cranieoencefálico, presión intracranial, tce i enfermería. Resultats: S'han escollit un total de 21 articles segons els criteris prèviament establerts. Discussió: El maneig del TCE greu precisa d'uns coneixements i unes aptituds necessàries per a evitar situacions de risc i evitar complicacions que empitjoren el seu pronòstic. Són vàries les intervencions infermeres rutinàries que poden afectar les variables fisiològiques i agreujar o disminuir la lesió. La gestió d'aquest tipus de lesions és complexa i la comprensió dels mecanismes fisiològics implicats i els objectius de la teràpia permetrà a les infermeres recolzar les seves pràctiques. Conclusions: Les intervencions infermeres pel maneig del TCE greu són fonamentals per la seva bona evolució. Existeixen unes anomenades prioritàries i d'altres de segona línia. La millor recomanació per a les infermeres d'UCI és conèixer bé tots els tractaments pel maneig d'aquests pacients.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Eva Maria Guix Comellas
URI: http://hdl.handle.net/2445/66316
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66316.pdf257.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons