Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66317
Title: Programa d'educació per a la salut 2.0 per a dones embarassades amb diabetis gestacional
Author: Ojeda Serra, Carme
Director/Tutor: Viñas Llebot, Helena
Keywords: Diabetis en l'embaràs
Educació sanitària
Treballs de fi de grau
Diabetes in pregnancy
Health education
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: La diabetis gestacional (DG) actualment és una de les complicacions més comunes durant l’embaràs i afecta a un 15% de la població gestant. L’embaràs en una dona amb DG és per definició un embaràs d’alt risc, ja que s’associa amb freqüents complicacions maternes i perinatals i suposa un important problema obstètric. S’ha d’aconseguir un bon maneig de la DG per part de la persona, amb la finalitat de reduir els problemes de salut derivats d’un mal control de la glicèmia. Donat que el tractament bàsic per aconseguir un bon control es basa en la dieta, l’exercici físic i el monitoratge de la glucosa, és pertinent un canvi en els hàbits diaris i per tant en l’estil de vida. Per assolir-ho és necessària l’educació per la salut, amb l’objectiu final de reduir al màxim els riscos derivats de la DG. L’objectiu d’aquest treball és realitzar un programa d’educació per la salut per a dones amb diabetis gestacional, utilitzant com a mitjà, una plataforma informàtica, amb comunicació bidireccional entre els professionals i les usuàries (web 2.0). El programa va dirigit a les dones embarassades recentment diagnosticades de DG que són controlades des dels centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva i hospitals de la zona territorial de Barcelona. En ell s’hi tractaran aspectes relacionats amb l’alimentació, l’activitat física i l’autocontrol de la glucèmia, amb l’objectiu final de promocionar, a la dona amb diabetis gestacional, l’autocura i els hàbits de vida saludables, per tal de reduir el risc de patir complicacions.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Helena Viñas Llebot
URI: http://hdl.handle.net/2445/66317
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66317.pdf1.86 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons