Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66323
Title: Programa d'educació per a la salut a l'àmbit comunitari per millorar la qualitat de vida en pacients que tenen el virus de l'hepatitis C
Author: Allés Bosch, Magdalena
Director/Tutor: Puig Llobet, Montserrat
Keywords: Hepatitis C
Qualitat de vida
Treballs de fi de grau
Educació dels pacients
Infermeria
Hepatitis C
Quality of life
Bachelor's thesis
Patient education
Nursing
Issue Date: 2015
Abstract: L' hepatitis C és una malaltia vírica que afecta un 3% de la població mundial. Quan progressa a la cronicitat, poden aparèixer greus problemes com són la cirrosi hepàtica o el trasplantament hepàtic. A més, influeix en la part emocional augmentant la prevalença en depressió i ansietat perquè afecta a la qualitat de vida. Després d' analitzar la situació actual, s' ha detectat que hi ha una falta de coneixements i d 'autocura en relació a l' hepatitis C. Això repercuteix amb l' afrontament que en fan davant la malaltia. Per aquest motiu, el treball presenta un programa d 'educació per la salut amb l' objectiu de millorar la qualitat de vida i l' afrontament emocional per les persones amb hepatitis C crònica. D' aquesta manera, s' evitarà que la malaltia progressi o ho faci més lentament. La metodologia que s' ha utilitzat per desenvolupar el programa és grupal per descobriment amb un grup de 6 persones. A través de set sessions, adquiriran els coneixements necessaris sobre l' hepatitis C, parlaran sobre la qualitat de vida i com els hi afecta en el dia a dia, quines tècniques de relaxació poden utilitzar en un moment angoixant provocat per la malaltia i crearan un vincle de confiança per explicar els sentiments i inquietuds que els hi provoca tenir una patologia estigmatitzant. Cada sessió serà avaluada per disposar d' un control sobre l' adquisició dels objectius marcats. Per poder dur a terme aquest projecte, s' ha dissenyat un pla de difusió i establert un calendari de treball perquè l' equip d 'infermeria d' un CAP el posi en marxa.
Note: Treballs Finals de Grau de l'Escola Universitaria d'Infermeria, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Montserrat Puig Llobet
URI: http://hdl.handle.net/2445/66323
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Infermeria / Escola Universitària d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
66323.pdf2.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons