Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66330
Title: Ciutadans socialment responsables i no socialment dependents
Author: Ramos Lobo, Raúl
Keywords: Política social
Pobresa
Marginació social
Educació inclusiva
Social policy
Poverty
Social marginality
Inclusive education
Issue Date: 1-Jul-2014
Publisher: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Abstract: L'Estratègia Europa 2020, aprovada el juny de 2010, presenta tres prioritats que es reforcen mútuament: creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu, capaç d'aconseguir alts nivells d'ocupació, productivitat i cohesió social. En aquest context, la necessitat de donar resposta a l'increment de les desigualtats que s'ha produït durant la crisi econòmica ha portat a reformar alguns aspectes de l'Estat del Benestar que han accentuat encara més les diferències ja existents entre els diferents estats membres de la Unió Europea. A aquest article s'analitza, en primer lloc, l'evolució recent de diferents indicadors relacionats amb la protecció social des d'una perspectiva crítica i, a continuació, les iniciatives més recents en l'àmbit català i espanyol per tal de promoure el que es coneix com a 'inclusió activa'. De fet, en l'àmbit de la Unió Europea, les polítiques contra la pobresa han patit profunds canvis en les dues últimes dècades reorientant-se cap a una combinació d'instruments orientats a garantir un mínim d'ingressos als ciutadans i d'altres que tracten de promoure la seva inserció socioeconòmica. En segon lloc, es descriu en major detall la situació al nostre país que, de fet, constitueix una anomalia dins el context de la Unió Europea, sent un dels pocs països que no compten amb un instrument general de protecció econòmica de les llars amb menys recursos. Per últim, es valoren diferents alternatives de reforma en aquest àmbit tenint en compte els reptes a que ens haurem d'enfrontar en un futur proper.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.coleconomistes.cat/Paginas/Ficha.aspx?IdMenu=44199092-df74-4961-9761-f7a5928fa659
It is part of: Revista Econòmica de Catalunya, 2014, vol. 69, p. 101-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/66330
ISSN: 1135-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Econometria, Estadística i Economia Aplicada)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
642286.pdf324.64 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.