Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66340
Title: Anàlisi del consum en calefacció de l’edifici Mirador-Mercat i accions de millora
Author: Escursell Jové, Oriol
Director: Villarubia Lopez, Miguel
Keywords: Edificis municipals
Calefacció
Tesis de màster
Heating
Municipal buildings
Masters theses
Issue Date: 2015
Abstract: L’estudi ha realitzat un anàlisi dels principals consums per calefacció d’un edifici municipal, estudiant propostes de millora arquitectòniques i tecnològiques. Realitzant sempre que ha sigut possible un anàlisi tècnic i econòmic de cada proposta. Els resultats mostren que l’edifici estudiat té molt marge de millora en reducció de pèrdues de calor per conducció i per radiació. Paral·lelament, s’ha analitzat la possibilitat d’utilitzar la biomassa forestal del bosc del Puig de la Creu per alimentar les necessitats d’energia tèrmica dels edificis municipals,per reduir la dependència de recursos energètics exteriors fòssils i els efectes negatius que se’n deriva. Per estimar la productivitat dels boscos s’han fet servir sistemes d’informació Geogràfics (SIG) combinats amb taxes de creixement del bosc. L’estudi mostra que el bosc té prou producció per abastir tots els edificis municipals amb un 4.4% de la producció anual. Creixement que en no utilitzar-se passa de ser un recurs a un risc en forma de combustible per incendis. L’anàlisi econòmic per separat de les dos accions és favorable a totes dues. En canvi, l’aplicació simultània de les dos accions: reducció de pèrdues i canvi tecnològic a biomassa, no és viable per la biomassa. Aquest fet es deu al baix cost i l’alta eficiència del Gas Natural i a l’elevat cost de la tecnologia de biomassa. Tot i això, la biomassa resulta un sistema preferible en cas de substitució d’un equip vell.
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Miguel Villarubia Lopez
URI: http://hdl.handle.net/2445/66340
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_Oriol_Escursell.pdf3.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons