Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66368
Title: Com i què avaluar d’una política pública?
Author: García Ramírez, Carla
Director/Tutor: Montolio, Daniel
Keywords: Administració pública
Política governamental
Treballs de fi de grau
Public administration
Government policy
Bachelor's thesis
Barcelona (Catalunya). Ajuntament
Issue Date: Jun-2015
Abstract: Dels continguts del grau la part que personalment m’atrau més és l’avaluació de les polítiques públiques, trobo que és un tema molt interessant i important per poder fer una millor gestió dels programes i polítiques dins de l’Administració. Hi ha molta bibliografia i diferents opinions sobre com i què avaluar d’una política pública, des de la forma més objectiva i quantitativa fins la més subjectiva i qualitativa. Són formes molt diferents a partir de les que es pot avaluar una mateixa política, i tot i que no es pot afirmar quina és la millor, en aquest treball s’intentarà aplicar una avaluació qualitativa que tot i utilitzar certes dades quantitatives. Els resultats d’una política dedicada a un sector de la població, a la població objectiu, han d’estar fiscalitzats per aquests mateixos i no només pels que l’han gestionat. Permetent un control ciutadà es beneficia la relació entre Administració - ciutadania, alhora que es millora la gestió dins l’Administració. La idea d’aquest treball és estudiar la forma d’avaluar el disseny i els resultats d’una política en concret gestionada per l’Ajuntament de Barcelona i veure les dificultats que presenta avaluació el disseny i elaborar el marc teòric de l’avaluació de resultats.
Note: Treballs Finals de Grau de Gestió i Administració Pública, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Daniel Montolio
URI: http://hdl.handle.net/2445/66368
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Gestió i Administració Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GAP_Garcia_C.pdf1.79 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons