Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66372
Title: El món funerari de la Menorca naviforme i talaiòtica: Contextualització dels rituals funeraris en cova sepulcral
Author: Gorrias Camps, Rosa
Director/Tutor: López Cachero, F. Javier, 1972-
Keywords: Cultura talaiòtica
Ritus i cerimònies fúnebres
Coves
Edat del bronze
Menorca (Illes Balears)
Treballs de fi de grau
Talayots
Funeral rites and ceremonies
Caves
Bronze age
Minorca (Balearic Islands)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: El món funerari menorquí fou àmpliament complex i divers durant l’època de l’edat del bronze, en concret entre el període naviforme i la constitució de la cultura talaiòtica. A través de l’estudi d’aquestes tipologia funeràries i, sobretot, dels enterraments en cova en aquest treball es mostrarà la interrelació entre factors rituals, culturals socials i econòmics que desencadenaren en la formació de la cultura talaiòtica.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Javier López Cachero
URI: http://hdl.handle.net/2445/66372
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG GORRIAS CAMPS, Rosa.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons