Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66379
Title: L'Estat Autonómic: desenvolupament del marc constitucional
Author: Machado Pérez, Verónica
Director: Pérez-Moneo, Miguel
Keywords: Dret constitucional
Comunitats autònomes
Espanya
Treballs de fi de grau
Constitutional law
Autonomous communities
Spain
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: Aquest treball pretén analitzar la particularitat del model d’organització territorial de l’Estat espanyol. Ja des de l’estudi de l’assignatura “Dret Constitucional” a primer de carrera, em va cridar l’atenció el fet que el model autonòmic espanyol fos únic en el dret comparat i, donat que el treball de fi de grau és un projecte que requereix invertir moltes hores de treball i documentació, necessitava escollir una matèria que despertés el meu interès, així que em vaig decantar per aquest tema. El fet d’haver viscut sempre a Catalunya, que és una de les Comunitats Autònomes amb més voluntat d’autogovern i assoliment de competències pròpies, m’ha permès veure de primera mà les tensions que a aquests efectes poden arribar a sorgir entre el Govern autonòmic i el Govern central. D’una altra banda, Catalunya no només té molts fets diferencials amb altres Comunitats Autònomes (llengua pròpia, un Codi Civil català, etc), sinó que hi ha una part de la societat que té un fort sentiment nacionalista català. Per tant, sempre he pogut comprendre la importància dels nacionalismes en tot el procés autonòmic...
Note: Treballs Finals de Grau de Gestió i Administració Pública, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Miguel Pérez-Moneo
URI: http://hdl.handle.net/2445/66379
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Gestió i Administració Pública

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_GAP_Machado_V.pdf813.23 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons