Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66428
Title: Operadors económics italians en terres catalanes. La importància de la comunicació per al bon negoci
Author: Marcé i Sánchez, Jaume
Director/Tutor: López Pérez, M. Dolors
Keywords: Comerciants
Italians
Baixa edat mitjana
Correspondència comercial
Catalunya
Treballs de fi de grau
Merchants
Italians
Late Middle Ages
Commercial correspondence
Catalonia
Bachelor's thesis
Issue Date: Sep-2014
Abstract: El present treball analitza les relacions mercantils entre els mercaders italians i els mercaders catalans durant la baixa Edat Mitjana. A banda de l’estudi de les diverses disposicions que es redactaren envers aquests italians i com afectà als nostres mercaders autòctons, el punt focal del nostre treball es centra en donar important a la correspondència que s’establí entre mercaders per aconseguir un correcte funcionament de les seves empreses.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Mª Dolores López
URI: http://hdl.handle.net/2445/66428
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Marce Sanchez, Jaume.pdf629.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons