Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66470
Title: Classificació de proteïnes segons on es troben a la cel·lula mitjançant tècniques de Machine Learning
Author: Cartanyà Hueso, Àurea
Director: Vegas Lozano, Esteban
Keywords: Estadística
Aprenentatge automàtic
Proteïnes
Treballs de fi de grau
Statistics
Machine learning
Proteins
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: La predicció de la funció d’una proteïna és un dels problemes més desafiadors en l’era post genomica. El nombre de noves proteïnes identificades ha augmentat exponencialment amb els avenços de les tècniques d’alt rendiment. Encara que, la caracterització funcional d’aquestes noves proteïnes no ha augmentat en la mateixa proporció. Tenint en compte aquest punt, aquest treball proporciona una descripció comprensible de l’enfocament de l’aprenentatge auomàtic, que s’apliquen actualment en problemes de classificció de proteïnes i predicció de la funció. En aquest treball principalment es farà servir el mètode de support vector machine per realitzar la classificació i la predicció. Primer de tot es defineix que és una proteïna i perquè és important tenir una classificació de proteïnes, llavors es presenta l’aprenentatge automàtic per cadenes de caràcters i algunes eines útils per treballar-lo en R. Un cop es sap que és l’aprenentatge automàtic i les seves característiques, l’objectiu es exposar la classificació de proteïnes i la seva predicció, tal com s’ha fet en l’apartat de l’aprenentatge automàtic es proposen algunes eines útils per poder-ho treballar amb R. Finalment es fa una classificació de proteïnes segons on es troben a la cèl·lula i la seva predicció amb una base de dades proteòmica real.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2015, Tutor: Esteban Vegas Lozano
URI: http://hdl.handle.net/2445/66470
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_EST_Aurea_Cartanya.pdf2.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons