Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66476
Title: Portugal: Trajectòria del Estado Novo a la Revolució dels Clavells.El final de quaranta anys d'història d'un desconegut (1933-1976)
Author: Riera Serna, Genís
Director/Tutor: Tavera, Susanna
Keywords: Història
Conflictes socials
Revolució dels clavells, 1974
Treballs de fi de grau
Portugal
History
Social conflict
Carnation Revolution, 1974
Bachelor's thesis
Portugal
Issue Date: 2014
Abstract: La Revolució dels Clavells tanca un període fosc en la història de Portugal, el anomenat Estado Novo. En aquest treball es pretén tractar les línies generals de la dictadura portuguesa, donant unes bases per entendre el cop del 25 d'abril i la revolució subsegüent, considerant les dimensions d'aquesta i les que podria haver tingut. La història d'un país oblidat per la historiografia espanyola
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Susanna Tavera García
URI: http://hdl.handle.net/2445/66476
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Riera Serna Genis.pdf569.96 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons