Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66480
Title: El caciquisme. Historiografia d'un sistema polític
Author: Rodríguez Arellano, Gerard
Director/Tutor: Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957-
Keywords: Caciquisme
Historiografia
Politica
Espanya
Treballs de fi de grau
Caciquism
Historiography
Practical politics
Spain
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2014
Abstract: En el present treball intentarem repassar breument els estadis pels quals ha girat la qüestió, des de la visió dels intel·lectuals més destacats de la Restauració, les anàlsis polítiques de tall marxista, que donarem les explicacions tradicionals del caciquisme, així com una visió general de les tendències hitoriogràfiques dominants, com la nova història política, la història social agrària, i els esforços que aquestes escoles, amb major o menor encert, han fet per extrapolar el fenòmen a realitats en el entorn europeu, així com esmentar algunes de les vies que podem seguir per a futures investigacions.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Llorenç Ferrer Alòs
URI: http://hdl.handle.net/2445/66480
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Rodriguez Arellano, Gerard.pdf898.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons