Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66488
Title: Internet i la xarxa per als moviments socials durant la Primavera Àrab egípcia: debats, implicacions i transcendències
Author: Sánchez Callado, Jordi
Director/Tutor: Lo Cascio, Paola
Keywords: Internet
Moviments socials
Primavera àrab, 2010-
Treballs de fi de grau
Revolució egípcia, 2011
Egipte
Internet
Social movements
Arab Spring, 2010-
Bachelor's thesis
Egyptian revolution, 2011
Egypt
Issue Date: 2014
Abstract: Aquest treball consisteix en abordar l’estat de la qüestió d’un fet fonamental en la història del segle XXI: el paper d’internet a les revoltes, en un cas concret i molt mediàtic com és la Primavera Àrab a Egipte. Veure com les noves tecnologies s’introdueixen dins els moviments socials; a més, molts dels resultats són extrapolables a altres cotextos, ja siguin àrabs o occidentals, pel caràcter global que implica internet. Internet permet la connexió i el tràfic d’informació a qualsevol punt del planeta, fent també actes d’aprenentatge entre moviments socials de diferents indrets.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Paola lo Cascio
URI: http://hdl.handle.net/2445/66488
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Sánchez Callado, Jordi.pdf696.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons