Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66506
Title: La Restauració Meiji: la transformació del Japó feudal en un Estat modern. Reforma o revolució?
Author: Simon Lledó, Pol
Director: Ferrer i Alòs, Llorenç, 1957-
Keywords: Restauració Meiji, 1853-1870
Història
Japó
Treballs de fi de grau
Meiji Restoration, 1853-1870
History
Japan
Bachelor's thesis
Issue Date: 2014
Abstract: L’objectiu principal d’aquest treball és plantejar un estat de la qüestió sobre la naturalesa de les transformacions socials, polítiques i econòmiques que es van produir al Japó a mitjans del segle XIX, al llarg del període conegut com a Bakumatsu (fi del règim Tokugawa) i als primers anys de l’era Meiji. En concret, la qüestió es centra en determinar quins van ser aquests canvis, el seu origen i les seves conseqüències. Encara avui en dia hi ha discrepàncies sobre si la importància del contacte amb les potències occidentals va ser determinant, condicionant o causa absoluta de que un país en gran part feudal, esdevingués un Estat modern en tant poc temps. Com veurem a través dels estudis que s’han fet de l’època, hi ha molts factors a tenir en compte per explicar aquesta transformació.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Llorenç Ferrer Alòs
URI: http://hdl.handle.net/2445/66506
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Simon Lledó, Pol.pdf606.25 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons