Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66513
Title: La formació dels preus en el mercat energètic
Author: Costa, M. Teresa (Maria Teresa), 1951-
Alonso-Borrego, Núria
Keywords: Política energètica
Impostos sobre el consum
Producció d'energia elèctrica
Consum d'energia
Legislació
Energy policy
Taxation of articles of consumption
Electric power production
Energy consumption
Legislation
Issue Date: Jul-2012
Publisher: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Abstract: L'article aborda el paper de l'energia com un bé essencial, de manera que qualsevol variació en el seu preu té conseqüències rellevants en l'economia. Se centra, en primer lloc i de manera general, en l'estudi dels efectes derivats d'un augment dels preus energètics i, en segon lloc, exposa la formació dels preus en els diferents mercats energètics, tenint en compte la dimensió, el funcionament i els models d'ajust de cadascun. Finalment, en les conclusions se sosté l'existència d'una relació entre estructura de mercat i preus, la necessitat que els preus de l'energia cobreixin els seus costos i les millores que es deriven de la integració del mercat elèctric europeu fixada per al 2014.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Revista Econòmica de Catalunya, 2012, num. 65, p. 16-30
URI: http://hdl.handle.net/2445/66513
ISSN: 1135-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RevEcon_16-28.pdf1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.