Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66530
Title: Finançament metropolità: el cas de Barcelona
Author: Bosch Roca, Núria
Espasa Queralt, Marta
Keywords: Administració local
Finançament
Política fiscal
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Local government
Funding
Fiscal policy
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Issue Date: Jul-2013
Publisher: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Abstract: L'expansió urbana que s'ha produït en les darreres dècades tant a Catalunya com, en general, arreu del món ha generat un procés de metropolització a causa del fet que les activitats que duen a terme els ciutadans no acostumen a coincidir geogràficament en un sol municipi, sinó que les seves activitats es localitzen dins d'una realitat metropolitana. Aquestes realitats metropolitanes es desenvolupen entorn d'una gran ciutat. Aquesta interrelació econòmica i social que hi ha entre els municipis que configuren una àrea metropolitana fa necessària una planificació conjunta, una coordinació de determinats serveis i obres com ara el transport, l'abastament d'aigua i el tractament de residus, entre d'altres. També cal dir que aquestes noves realitats plantegen importants reptes territorials (la gestió de l'explosió urbana, de la mobilitat, dels residus), econòmics (competitivitat, eficiència, innovació, creixement) socials (segregació, marginalitat) polítics i institucionals (finançament, governança).
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Revista Econòmica de Catalunya, 2013, vol. 68, p. 77-87
URI: http://hdl.handle.net/2445/66530
ISSN: 1135-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
635151.pdf378.48 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.