Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66551
Title: Protecció de dades i Big data / Open data
Author: Sánchez Navarro, Álvaro
Keywords: Protecció de dades
Accés obert
Ciències de la salut
Congressos
Data protection
Open access publishing
Medical sciences
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Taller en què es tracten els següents temes: aspectes competencials i funcionals del dret fonamental a la PD; supòsits de cessió de dades en els centres universitaris; definició de dades de caràcter personal, dades de salut; protecció de dades i Big data/Open data; i reforma del marc normatiu europeu en matèria de protecció de dades.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Taller presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/66551
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Taller Alvar Sanchez.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons