Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66637
Title: La investigació formativa en l’assignatura optativa d’informática aplicada a la investigació educativa
Author: Berlanga, Vanessa
Vilà Baños, Ruth
Barrio, J. del (Jordi)
Keywords: Innovacions educatives
Portafolis en educació
Congressos
Educational innovations
Portfolios in education
Congresses
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Abstract: En la investigació formativa l’alumnat és protagonista actiu del seu propi procés, fent del professorat un acompanyant cap a l’aprenentatge autònom. L’alumnat adopta un rol actiu, prenent les seves pròpies decisions, integrant coneixements, i desenvolupant competències diverses. En aquesta innovació apostem per l’aprenentatge orientat a projectes (ABP) i l’avaluació amb portafolis digital, com estratègies per a la investigació formativa. La finalitat de l’estudi que presentem és l’anàlisi de la innovació en una assignatura del grau de Pedagogia, des de la perspectiva de l’alumnat participant; mitjançant el mètode per enquesta. Els principals resultats obtinguts evidencien la idoneïtat de la innovació docent implementada per tal de potenciar el desenvolupament d’habilitats de pensament d’ordre superior. L’ABP afavoreix l’adquisició i integració dels nous coneixements; destaquem especialment el desenvolupament de dues competències bàsiques com són el treball col·laboratiu i la capacitat de reflexió. Per al desenvolupament d’aquestes competències han resultat especialment útils, segons l’alumnat, les activitats d’aprenentatge autònom, les activitats col·laboratives, les del projecte d’investigació i el portafolis.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
It is part of: Jornada: Desarrollo competencial en el EEES: experiencias de investigación e innovación educativa. ISBN: 978-84-606-8379-7. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. pp. 71-77
URI: http://hdl.handle.net/2445/66637
Related resource: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
Appears in Collections:Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)
Jornades i Congressos (IDP-ICE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berlanga_Buenas_Practicas-6.pdf356.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons