Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66646
Title: El vídeo com a estratègia metodològica per a la millora dels aprenentatges en mediació
Author: Luna González, Esther
Blasco Romera, Cristina
Lozano Fernández de Pinedo, Pilar
Panchón i Iglesias, Carme
Keywords: Innovacions educatives
Mediació
Congressos
Educational innovations
Mediation
Congresses
Espai Europeu d'Educació Superior
Issue Date: Oct-2014
Publisher: Institut de Ciències de l’Educació. Universitat de Barcelona
Abstract: El projecte d’innovació docent que es presenta va dirigit a l’alumnat que ha cursat assignatures de mediació als Graus de Pedagogia i d’Educació Social de la Universitat de Barcelona (2012- 2013); aquest projecte pretén millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge d’aquest alumnat a través de la seva participació en l’elaboració de material audiovisual per a la seva formació. De tot l’alumnat participant en les assignatures de mediació, s’ha format un grup pilot d’un total de 17 alumnes obtenint resultats rellevants: millora significativa dels aprenentatges de l’alumnat del grup pilot en comparació a la resta d’alumnat en quant a un aprenentatge significatiu, major domini dels continguts (mediació i conflicte), més motivació i interès per la mediació, adquisició de les competències específiques i major capacitat d’anàlisi; i establiment dels elements clau que ha fet possible aquesta millora dels aprenentatges que fan referència a: un procés d’ensenyament-aprenentatge real basat en l’experiència, seguiment del procés de formació amb l’alumnat, el format de les sessions (seminari) i la pràctica reflexiva generada de les sessions. Això ha estat possible en tant que: les noves tecnologies incorporades en el procés d’ensenyament-aprenentatge suposen un element motivacional en l’alumnat; l’alumnat és l’actor clau del seu procés d’ensenyament-aprenentatge, el que contribueix a una millora dels aprenentatges; i es promou la reflexió, sent una eina indispensable a través de la qual l’alumnat adquireix coneixements i habilitats. Fruit d’aquesta experiència conjunta, s’ha elaborat un material audiovisual, conjuntament alumnat i professorat, que està sent d’utilitat en la formació de mediadores i mediadors durant el curs 2013-14.
Note: Podeu consultar el document complet a: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
It is part of: Jornada: Desarrollo competencial en el EEES: experiencias de investigación e innovación educativa. ISBN: 978-84-606-8379-7. Barcelona, Universitat de Barcelona (Institut de Ciències de l’Educació), 2014. pp. 107-108
URI: http://hdl.handle.net/2445/66646
Related resource: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/65797
Appears in Collections:Jornades i Congressos (IDP-ICE)
Comunicacions a congressos / Jornades (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luna_Buenas_Practicas-13.pdf185.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons