Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66656
Title: Estudi de la implementació de l'entorn virtual d'ensenyament-aprenentatge a la Formació Professional al Campus Docent Sant Joan de Déu
Author: Roura Masmitjà, Julia
Director: Forés i Miravalles, Anna
Keywords: Tecnologia educativa
Formació professional
Escoles d'infermeria
Educational technology
Occupational training
Nursing schools
Issue Date: 18-Jun-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquesta tesi estudia la implementació de les tecnologies i els entorns virtuals d’aprenentatge en la formació dels alumnes de Formació Professional del Campus Docent Sant Joan de Déu, tant des de la perspectiva de l’alumnat com des de la dels docents, per tal de poder incorporar més virtualitat als ensenyaments a partir del coneixement extret dels resultats. En aquesta recerca hem utilitzat metodologia quantitativa i qualitativa i, com a mètode per a obtenir informació, hem utilitzat el lingüístic (entrevistes semi-estructurades i qüestionaris). Les tècniques d’entrevistes individuals i grupals, ens han proporcionat dos tipus de dades: d’una banda hem obtingut conceptes globals que fan referència a una investigació qualitativa pròpiament dita i, de l’altra, la utilització d’aquests conceptes ens ha servit per a dissenyar un qüestionari autoadministrat. Les tècniques d'anàlisi de resultats han estat univariants i bivariants per a caracteritzar als alumnes, i tècniques estadístiques multivariants per a esbrinar nuclis representacionals dels alumnes i professors en referència a professors en un entorn presencial i professors en un entorn virtual. de la mostra escollida. Un cop administrats els qüestionaris, s’ha procedit a la seva tabulació informàtica en dos suports: DTM-VIC 5.6 per a les respostes treballades amb la tècnica d’Associació Lliure de Paraules (ALP) i, de l'altra, el programa SPSS per a les preguntes de tipus numèric del qüestionari. Dels resultats obtinguts es desprèn que si potenciem eines i suports tecnològics per a fomentar l’aprenentatge, la utilització de qualsevol dispositiu ens pot permetre canviar modus de representació i utilitat tant de la presencialitat com la virtualitat, ja que d’aquesta manera es disminueix la distància entre aquests dos entorns. Tanmateix, s’haurien d’introduir millores tecnològiques, ja que això, crearà un element de canvi en tot l’aspecte de pensament i per tant en la visió que es té sobre la virtualitat. Aquest fet també, pot contribuir a afavorir les relacions entre alumnes i professors gràcies a aquests avenços tecnològics. A més, si considerem la millora de la percepció que tenen sobre els entorns virtuals, haurem de considerar l’assessorament i la formació constant tant d’alumnes com de professors per tal de fer el canvi representacional de que la virtualitat comporta un increment de feina. Els diferents procediments d’investigació utilitzats en aquest estudi fins arribar a confeccionar una sèrie de pautes per a la implementació de les tecnologies i els entorns virtuals d’aprenentatge en els alumnes de Formació Professional. Així com donar elements per a una millora en la docència presencial, virtual o mixta en el Campus Sant Joan de Déu. Finalment, gràcies a les aportacions obtingudes dels resultats ja està en procés el desenvolupament d’un curs de formació professional reglada de manera totalment virtual.
[eng] This thesis studies the implementation of the technologies and virtual learning environments in the education of Professional Formation students from Sant Joan de Déu’s Educational Campus, taking both students and teachers point’s of view to be able to add more virtuality in the teaching process with the knowledge of the new results. Quantitative, qualitative and mixed methodologies have been used to get information, with group interviews to students and individual for teachers, which allowed us to make a questionnaire for teachers and students. These have been processed by different statistics technics in order to get the information. From the conclusions, we can say that we need to enforce technological advances in order to promote learning, improve students and teachers relationship and develop a better way they can see virtual environments. Different research processes used in this study, allow us to make patterns for the implementation of technologies and virtual environments in students and teachers of Professional Formation, as well as to give some tools to improve presently classes, virtual classes or mixed in Sant Joan de Déu’s Educational Campus. Finally and thanks to our conclusions there is already in process the development of a totally virtual class in Professional Formation.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66656
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Didàctica i Organització Educativa

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JRM_TESI.pdf5.9 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons