Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66658
Title: Memòria de la restauració de la "Col·lecció de gravats relacionats amb les vides de Sant Francesc i Santa Teresa“: Factici de 10 obres formades per material calcogràfic
Author: Universitat de Barcelona. CRAI Taller de restauració
Andrades Márquez, Tana
Cremades, Cristina
Bonastre, Francesc
Plata, Marc
Keywords: Conservació i restauració de llibres
Enquadernació
Desacidificació
Portades
Paper
Cuir
Universitat de Barcelona. CRAI Taller de restauració
Issue Date: Jul-2015
Abstract: Llibre del S. XVII format per 75 fulles de gravats calcogràfic i imprès, retallades i enganxades a fulles soltes. Les fulles estan ajuntades amb escativanes formant bifolis i quadernets de dos bifolis. Cosides amb quatre nervis de badana. El bloc es compon de deu obres diferents de tema religiós constant tant de gravats calcogràfics con d’imprès, les quals van estar tallades i adaptades per ser enquadernades en el mateix llibre. Mutilació de part del text d’algunes fulles degut a l’adaptació del bloc a l’enquadernació. Talls policromats de color vermell.
Note: Facticis: 1. Vera effigies S. Francisci [Material gràfic] / Thomas de Leu excudit [http://cataleg.ub.edu/record=b1873865~S1*cat] -- 2. [Sant Francesc d'Assís] [Material gràfic] / Theod. Galle excud. [http://cataleg.ub.edu/record=b1873868~S1*cat] -- 3. Declaracion verdadera de como fve concedido el soberano ivbileo de Nvestra Señora de los Angeles por Christo N. Señora, ruegos del glorioso y serafico padre san Francisco y intercession de la soberana e Immaculada Virgen [Material gràfic] / compuesto por el Alferez Alonso de Herrera ... [http://cataleg.ub.edu/record=b1873870~S1*cat] – 4. Relacion verdadera de la vnica y soberana impression qve Christo nvestro señor hizo de svs soberanas llagas en mi serafico padre san Francisco y del singular privilegio que por virtud dellas se le concedio para sus tres ordenes y de algunos milagros hechos por su soberana virtud / compuesto por el Alferez Alonso de Herrera ... [http://cataleg.ub.edu/record=b1873871~S1*cat] – 5. Relacion verdadera de como se hallo el cuerpo del glorioso seraphico padre san Francisco en vna boueda o soterrana de la iglesia del mismo santo de la ciudad de Assis :|bsacada de las coronicas del dicho sa[n]to To. 1 lib. 10. c.1. por un devoto suyo [http://cataleg.ub.edu/record=b1873872~S1*cat] – 6. Dos profecias qve nvestro padre S. Francisco profetizo a la insigne civdad de Barcelona : traela ... fray Francisco Ximenez ... en el libro primero del christiano capit. 59 / por fray Alonso Perez ... [http://cataleg.ub.edu/record=b1873873~S1*cat] – 7. Relacion verdadera de la vida y milagros del B.P.F. Pasqual Baylon frayle menor del serafico padre San Francisco que la santidad de nuestro P. Paulo V ha beatificado [] nueuame[n]te señalando su fiesta en 17 de Mayo / compuesto por el alferez Alonso de Herrera deuoto del santo [http://cataleg.ub.edu/record=b1873874~S1*cat] – 8. [Sant Antoni de Pàdua] [Material gràfic] [http://cataleg.ub.edu/record=b1873882~S1*cat] – 9. Vita beati patris Ignatii Loyolae religionis Societatis Iesv fvndatoris ad uiuum expressa ex ea quam P. Petrus Rebadeneyra ... [Material gràfic] [http://cataleg.ub.edu/record=b1873883~S1*cat] – 10. Effigies B.V. Teresiae natione Hispanae patria Abulensis genere perillustris coelesti sapientia diuitis virtutibus heroicis splendidae diuinarum affectionum experientia insignis mysticae theologiae scriptione mirabilis summorum laborum patientiae clarissimae Carmeli reformatione et miraculorum gloria toto orbe laudatissimae [Material gràfic] / [H. Picart fc., Dauid de Mallery fe.] [http://cataleg.ub.edu/record=b1873884~S1*cat]
Related resource: http://cataleg.ub.edu/record=b1873865~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873868~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873870~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873871~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873872~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873873~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873874~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873882~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873883~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1873884~S1*cat
URI: http://hdl.handle.net/2445/66658
Appears in Collections:Taller de restauració (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
obras religiosas S Tomas y S Teresa.pdf3.25 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons