Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66709
Title: La importància del mercat laboral en la reducció de la desigualtat econòmica en l’Amèrica Llatina
Other Titles: The important role of labour Market in the reduction of income inequality in Latin America
Author: Piqueras i Aragó, Oriol
Director: Cairó i Céspedes, Gemma
Keywords: Direcció d'empreses
Igualtat retributiva
Mercat de treball
Amèrica Llatina
Treballs de fi de grau
Industrial management
Pay equity
Labor market
Latin America
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: La#desigualtat#econòmica#és#un#dels#temes#de#debat#en#l’actualitat,#ja#que#hi#ha#és# tema#de#discussió#si#l’increment#de#la#desigualtat#econòmica#pot#influir#negativament# en# el# creixement# econòmic.# L’objectiu# en# aquest# treball# de# fi# de# grau# ha# estat# identificar# en# la# literatura# econòmica# quins# són# els# principals# factors# que# poden# haver#provocat#una#disminució#de#la#desigualtat#en#l’Amèrica#Llatina#en#els#darrers# anys.# CentrantSse# especialment# amb# el# mercat# laboral,# que# és# on# s’originen# la# majoria#dels#ingressos,#i#amb#les#diferents#polítiques#socials.#Aquest#anàlisi#teòric#ens# ha# permès# identificar# diferents# variables# que# les# hem# utilitzat# per# comprovarSles# empíricament,# obtenint# com# a# resultat# que# l’evolució# de# l’ocupació# i# la# despesa# social# per# habitant# per# càpita# poden# estar# relacionats# amb# la# reducció# de# la# desigualtat#econòmica#durant#el#període#que#va#des#de#1991# fins#el#2009.#Aquesta# informació#s’ha#utilitzat#per#realitzar#recomanacions#de#polítiques#econòmiques#per# la#regió.#
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Gemma Cairó i Céspedes
URI: http://hdl.handle.net/2445/66709
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ADE-Piqueras-Oriol-juliol15.pdf5.84 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons