Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66711
Title: La innovació a l’empresa espanyola
Author: Vizcaya Álvarez, Víctor
Director: García i Brosa, Gemma
Keywords: Recerca industrial
Empreses
Espanya
Treballs de fi de grau
Industrial research
Enterprises
Spain
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: La innovació a l’empresa espanyola consisteix en un anàlisi del paper que té la innovació en la societat espanyola dels últims anys mitjançant, entre d’altres enfocaments, l’estudi de la gestió de la inversió en activitats de Recerca+Desenvolupament (R+D) o esbrinant quins són els factors que poden dificultar l’avenç de l’activitat innovadora als sectors privat i públic espanyols. Així doncs, el descens continu de la despesa total en R+D des dels inicis de la recessió l’any 2008 i factors que dificulten la innovació com la dimensió empresarial o la fiscalitat, provoquen que Espanya i el seu teixit empresarial no siguin tant competitius en relació als principals països competidors europeus com són Alemanya, Regne Unit o França. D’aquesta manera, la innovació a l’empresa espanyola dóna a entendre que la recerca i la innovació són conceptes base que ajuden a un país a ser competitiu i créixer de forma sostinguda a llarg termini.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Dra. Gemma Garcia Brosa
URI: http://hdl.handle.net/2445/66711
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ADE-Vizcaya-Víctor-juliol15.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons