Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66713
Title: Pensions públiques i plans de pensions privats, com es combinen?
Other Titles: Public pension system and pension funds, how they combine?
Author: Maza Catllà, Cristina
Director: Patxot, Concepció
Keywords: Economia
Pensions
Plans de pensions
Treballs de fi de grau
Economics
Pensions
Pension trusts
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: Després de dècades de canvis econòmics i demogràfics, noves tendències amenacen la sostenibilitat del sistema de pensions europeu. L’augment de l’esperança de vida i de la baixada de la natalitat, provoca una inversió de la piràmide poblacional que impedeix que el sistema de pensions públic pugui continuar funcionant tal i com el coneixem. Es necessari incorporar noves reformes de pensions per a garantir la sostenibilitat del sistema, les pensions públiques finançades via repartiment mostren com no poden mantenir-se per si soles, necessiten combinar-se amb els fons de pensions per a garantir ingressos als pensionistes en el futur, ho fan a Espanya? i a Europa?
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Concepció Patxot Cardoner
URI: http://hdl.handle.net/2445/66713
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Maza-Cristina-juliol15.pdf1.24 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons