Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66716
Title: El Brasil: Un creixement econòmic sostingut i durador?
Author: Porta Corón, Aleix
Director: Rodríguez Martínez, Marisol, 1951-
Keywords: Creixement econòmic
Desenvolupament sostenible
Brasil
Treballs de fi de grau
Economic growth
Sustainable development
Brazil
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: El treball estudia l'evolució econòmica del Brasil en les dues darreres dècades agafant com a hipòtesi central la possible sostenibilitat i durabilitat del creixement econòmic experimentat pel país en un futur més o menys immediat. La recerca ha consistit en un estudi de les principals característiques del país, del tipus de polítiques dutes a terme i la incidència directa d'aquestes en els objectius econòmics , a través dels quals es pretenia aconseguir un major desenvolupament global de la República Federal brasilera. La investigació queda reforçada per tot un seguit de dades que legitimen les conclusions de l'anàlisi portat a terme.
Note: Treballs Finals del Grau d'Economia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Maria Soledad Rodríguez Martínez
URI: http://hdl.handle.net/2445/66716
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Economia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ECO-Porta-Aleix-juliol15.pdf14.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons