Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66724
Title: Instruments per mesurar: qualitat de vida i càrrega familiar en sords
Author: Martínez Torres, Tània
Director: Gallo de Puelles, Pedro
Keywords: Qualitat de vida
Sords
Família
Treballs de fi de grau
Quality of life
Deaf
Family
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: En aquest treball es presenten i analitzen quines son les mesures existents que recullen la qualitat de vida i la càrrega familiar que comporta en persones sordes. Tenint en compte que la discapacitat auditiva és el dèficit sensorial més freqüent en la població global, d'una banda, es s’analitzen les eines que recullen el benestar dels individus, vinculat amb la qualitat de vida, i, d'altra banda, aquelles mesures que plasmin la càrrega familiar que representa. Gràcies a aquests indicadors es dibuixa un esquema per realitzar en entrevistes, per contrastar l'aplicabilitat dels instruments, i testar fins quin punt recullen els aspectes que s'estan fent referència. El que es troba és que, tot i que els recursos d'informació i eines siguin limitats, no es pot comptar amb una única mesura que inclogui totes les dimensions de qualitat de vida i càrrega familiar.
Note: Treballs Finals del Grau de Siciologia, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutor: Pedro Gallo de Puelles
URI: http://hdl.handle.net/2445/66724
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Sociologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-SOC-Martínez-Tania-juliol15.pdf798.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons