Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66817
Title: Structured equity products. General understanding and basic structure formalization
Author: Homs Caballero, Sergi
Director: Casanovas Ramón, Montserrat
Keywords: Direcció d'empreses
Actius financers derivats
Productes nous
Treballs de fi de grau
Industrial management
Derivative securities
New products
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: L’objectiu del present treball es servir d’ajuda com una referencia complementaria per estudiants que estan entrant en contacte per primer cop amb la estructuració d’instruments derivats que, amb entusiasme, busquen ampliar la seva comprensió sobre el que trobo un inquietant món amb possibilitats il·limitades per lidiar amb un ampli ventall de necessitats. La prioritat es resoldre problemes i satisfer necessitats. Aquest problemes poden anar des de la cobertura d’una inversió exposada a un determinat risc fins a finalitats especulatives. Aquest treball inclou una visió general sobre els principals índexs de referencia susceptibles de ser utilitzats en una estructura i una més metòdica dedicada als estructurats instrumentats sobre la renta variable. Es presenta una aproximació per a les principals variants comercialitzades i s’emfatitza en l’estructuració formal per assolir un millor enteniment del rendiment potencial de l’estructura. Per a concloure, el treball conté un anàlisi de productes extrets del mercat on s’infereix en les estratègies de cobertura i les seves implicacions en el perfil de rendibilitat.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Montserrat Casanovas Ramón
URI: http://hdl.handle.net/2445/66817
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ADE-Homs-Sergi-juliol15.pdf2.59 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons