Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66818
Title: Implantació integrada de les ISO 9001 i 14001: L’exemple de LLONCH-CLIMA, SL
Author: Llonch Bueno, Marc
Director: Bernardo Vilamitjana, Mercè
Keywords: Direcció d'empreses
Normes ISO
Qualitat total
Treballs de fi de grau
Industrial management
ISO Standards
Total quality management
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: El present treball final de grau té l’objectiu de confirmar la hipòtesi en la que LLONCH-CLIMA, SL, organització de Mollet del Vallès en la que treballo com a responsable de qualitat i medi ambient, implanta les normes internacionals i voluntàries ISO 9001 i ISO 14001 de manera integrada, tot obtenint la certificació individual de cada norma. Tanmateix, s’estudien les normes ISO 9001 i ISO 14001, les quals marquen directrius per a la implantació de sistemes de gestió de qualitat i medi ambient, respectivament. En conclusió, a partir de l’exemple de LLONCH-CLIMA, SL, es pot determinar que la implantació integrada permet a una organització donar evidències conforme s’està aplicant la filosofia de millora contínua en totes les seves activitats, tot maximitzant la qualitat i minimitzant els seus impactes ambientals.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Mercè Bernardo Vilamitjana
URI: http://hdl.handle.net/2445/66818
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-ADE-Llonch-Marc-juliol15.pdf2.29 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons