Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66842
Title: Plan de empresa de Trainneat Center S.L
Author: Tudela Perera, Gerard
Keywords: Gestió de l'esport
Instal·lacions esportives
Planificació estratègica
Sports administration
Sports facilities
Strategic planning
Masters theses
Issue Date: Sep-2015
Abstract: En el present document s'exposa un pla de negoci que explica la idea de crear un nou centre de salut i esport a la població de les Borges Blanques, situat a la comarca de les Garrigues. El complex pretén incloure diferents alternatives d'activitat física i salut per a tota la població i comarca ja que s'ha detectat un dèficit d'oferta lúdic-esportiva adaptada a totes les diferents edats i un augment de la demanda i la tendència de la població cap a la pràctica l'esport. Dins del pla i després d'alguns anàlisis previs es detallen aquells aspectes que cal tenir en compte per fer-ho amb èxit, com una bona planificació estratègica, el domini de la informació sobre l'entorn, un pla d'operacions i un pla de màrqueting per a la correcta promoció, també tindrem en compte com ens finançarem i quina normativa legal s'ha de complir, finalment la direcció i el control seran objectes clau per garantir el seu correcte funcionament una vegada comprovada la seva viabilitat.
Note: Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2014-2015, Tutor: Pilar Mª López Jurado
URI: http://hdl.handle.net/2445/66842
Appears in Collections:Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tudela_Gerard_TFM.pdf2.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons