Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66848
Title: Esquemes sobre normativa comptable. Curs 2015-2016
Author: Osés García, Javier
Keywords: Comptabilitat
Normes comptables
Issue Date: 9-Sep-2015
Abstract: Aquest document conté un resum esquematitzat de les principals normes legals que regulen la comptabilitat empresarial a Espanya. Després de descriure un panorama general d'aquesta normativa es repassen les qüestions més rellevants del contingut del Pla General de Comptabilitat i del Pla general de Comptabilitat de Pimes, en particular de les seves dues primeres parts, és a dir el marc conceptual i les normes de registre i valoració. Per a la necessària selecció practicada en preparar aquest resum hem aplicat les limitacions i orientacions del contingut del Pla Docent de l'assignatura COMPTABILITAT II del Grau en Administració i Direcció d'Empreses que s'imparteix a la Facultat Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona. Així les normes que no són objecte d'estudi en aquesta assignatura no s'han inclòs en aquest document, sota la voluntat de que pugui servir com a material docent per al desenvolupament de les classes i sigui d'ajut als estudiants per a l'assimilació i correcta aplicació de la normativa actualment en vigor.
URI: http://hdl.handle.net/2445/66848
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Esquemes sobre normativa comptable. 2015-2016 català.pdf855.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons