Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66878
Title: Desenvolupament de software per a maquinària d'esmolat d'eines de tall
Author: Bonet Torres, Ramon
Director/Tutor: Rodríguez Santiago, Inmaculada
Keywords: Desenvolupament de programari d'aplicació
Maquinària
Programari
Treballs de fi de grau
Moles (Tecnologia)
Application software development
Machinery
Computer software
Bachelor's thesis
Grinding wheels (Technology)
Issue Date: 25-Jun-2015
Abstract: En el món industrial, existeixen nombrosos sectors on a fi de generar el seu producte, necessiten incorporar a les seves instal·lacions maquinària i eines que permetin tallar, laminar o doblegar materials. Sectors com el del paper, la fusta, el reciclatge, l’automoció, l’aeronàutica, el tèxtil o el vidre, acostumen a necessitar aquests processos de modelatge per elaborar els seus productes. Per a poder realitzar el tall, cal una eina que incorpori una o vàries zones afilades anomenades fulles, encarregades de tallar. Aquestes eines s’anomenen eines de tall. Existeixen molts tipus d’eines de tall. En qualsevol cas però, totes elles tenen un punt en comú: les seves fulles perden esmolat i es deterioren, fent perdre així efectivitat de tall a mesura que s’utilitzen Per a poder allargar-ne la vida útil, les empreses generalment envien les seves eines a tallers especialitzats en esmolat, dotades de maquinària preparada per tal efecte, tot i que en cas d’empreses grans, també s’ho fan elles mateixes. Per satisfer les necessitats d’esmolat, “Elite Corte y Afilado” (www.elite.cat), l’empresa on s’ha desenvolupat aquest projecte, es dedica a construïr maquinària pròpia dedicada a l’esmolat i rectificat de fulles d’eines de tall. Per tal efecte, s’ha format un grup de treball que avarca la totalitat del personal, de 5 membres: un cap de projectes, i quatre persones especialitzades cadascuna en un camp: un comercial per potenciar la venda, un mecànic encarregat del muntatge, un electrònic/electricista dedicat al disseny de les plaques electròniques, i finalment l’informàtic encarregat de generar software específic per maquinària d’esmolat, que permeti realitzar esmolats automàtics precisos a través d’un control dels diferents components físics implicats, d’una interfície d’usuari senzilla i d’uns serveis útils que aportin comoditat en l’esmolat. Fins a l’actualitat, s’han creat diferents models de màquina i prototips de màquina. Cada model serveix per esmolar un tipus concret d’eines de tall, i necessita, per tant, un procés d’esmolat pròpi. Per aquest motiu també, s’ha desenvolupat un programa propi per a cada model de màquina. Dit això i per focalitzar el contingut, el present projecte està centrat en l’anàlisi i desenvolupament de software d’esmolat per el model CU PRO.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Inmaculada Rodríguez Santiago
URI: http://hdl.handle.net/2445/66878
Appears in Collections:Programari - Treballs de l'alumnat
Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria3.03 MBAdobe PDFView/Open
codi_font.zipCodi font211.29 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons