Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/66967
Title: L'opinió dels estudiants respecte al TFG de Farmàcia (UB)
Author: Escubedo Rafa, Elena
Zulaica Gallego, Ester
Pallàs i Llibería, Mercè, 1964-
Keywords: Tesis
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Theses
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Després de 4 cursos d’impartició i reajustaments del TFG al Grau de Farmàcia, en acabar el curs passat es va decidir preguntar als estudiants el seu parer respecte als diferents aspectes que integren l’assignatura. Amb aquesta finalitat vam elaborar una enquesta de 27 preguntes amb caràcter voluntari, que es va posar al seu abast al campus virtual del TFG. Es van recollir 146 enquestes d’un total de 227 alumnes (64%). Del conjunt de respostes ens interessava especialment l’opinió respecte al tutor, en diferents vessants. La major part dels estudiants van valorar molt positivament (bé o molt bé, 52 i 67%) la seva intervenció...
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/66967
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Escubedo_resum.pdfResum28.05 kBAdobe PDFView/Open
Escubedo_poster.pdfPòster348.51 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons