Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67056
Title: Situacions reals. Cicle trobades i visita als tallers d'artistes "Salamina"
Author: Padilla, Òscar
Cantalozella i Planas, Joaquim
Gual, Núria
Morell, Jordi
Negre, Marta, 1973-
Keywords: Art contemporani
Tallers d'artista
Innovacions educatives
Issue Date: 30-Sep-2015
Series/Report no: Situacions reals. Trobades amb creadors
2012PID-UB/139
Abstract: La nostra proposta inicial va ser la de fer evo lucionar les Trobades amb creadors, activitats que havíem realitzat al llarg dels darrers cursos, a través de dues activitats concretes: tallers (Workshops) i sessions expositives (Sessions en obert). Els tallers, en format workshops, havien de ser impartits per a professionals i anirien di- rigits a grups reduïts d’estudiants, es volia crear vincles més estrets entre el món acadè- mic i el professional. Les sessions expositives, en canvi, havien d’estar conformades per les conferències dels professionals (a manera de Trobades amb creadors) i taules rodones amb els estudiants participants dels workshops, obertes a un major nombre d’estudiants. Partint d’aquestes propostes inicials, el pro- jecte s’ha desenvolupat al ritme de diverses dificultats. Dues d’elles han sigut determinants en la redirecció del projecte: el no encaix com a proposta d’innovació (ja que parteix d’uns antecedents duts a terme els darrers anys) i la manca de finançament (per a dur a terme unes accions que recauen en la millora de la qualitat docent). Aquestes dues limitacions han generat un debat intens en- tre els diversos membres del grup que ens ha portat a organitzar parcialment les propostes inicials i a actuar en altres direccions. Finalment hem organitzat una nova edició de Trobades amb Creadors, de la qual hem extret valoracions molt positives, i al mateix temps hem iniciat una activitat nova que ha estat la visita als tallers dels artistes. Aquesta darrera activitat ha estat molt estimulant pels estudiants i ha incidit de manera directe en els treballs realitzats posteriorment als tallers de creació.
URI: http://hdl.handle.net/2445/67056
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Memo%20PID12_14%5bGIDC_APD%5dFINAL-3.pdf617.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons