Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67073
Title: Memòria de Responsabilitat Social. Universitat de Barcelona. 2013-2014
Author: Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Keywords: Informes
Memòria d'activitats
Universitat de Barcelona. Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social
Issue Date: Oct-2015
Publisher: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Abstract: Per a la nostra societat, la universitat és un motor de desenvolupament social, econòmic i cultural de primera magnitud, i la Universitat de Barcelona està compromesa a exercir aquesta funció en favor del progrés social. Per això, la responsabilitat social ha de ser un element que vertebri el conjunt de l’activitat universitària, que ha de reforçar l’impacte positiu al nostre país. Aquesta Memòria facilita la comunicació i ofereix una visió integrada de les polítiques i les actuacions que es duen a terme a la UB en els diferents àmbits de la responsabilitat social. Alhora, és un instrument per retre comptes a la comunitat universitària, al conjunt de la societat i a tots els grups d’interès sobre els compromisos, objectius i resultats de l’actuació de la Universitat. El rector, màxim responsable de la institució, destaca en la seva presentació els fets i les fites més rellevants assolides aquest curs 2013-2014, un curs de què vull destacar l’ampliació de la creació de valor per a la societat en un escenari que encara és de restricció econòmica. La Universitat ha facilitat l’accés als estudiants amb més dificultats econòmiques; ha ampliat l’oferta formativa, que és més oberta al món; ha desenvolupat una activitat de recerca de primer nivell, i ha mantingut el compromís de transferir els resultats a la societat, una actuació que s’ha vist reflectida amb una posició i un reconeixement internacional millors.
Note: Podeu consultar la versió en castellà a:http://hdl.handle.net/2445/67714 i en anglès a: http://hdl.handle.net/2445/67713
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/67714
http://hdl.handle.net/2445/67713
http://www.publicacions.ub.edu/ficha.aspx?cod=08321
URI: http://hdl.handle.net/2445/67073
Appears in Collections:Memòries Responsabilitat Social (Oficina de Control Intern, Riscos i Responsabilitat Social)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MemoriaRSC_2013-14_cat.pdf4.72 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons