Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67159
Title: Integració d’una xarxa de sensors intel·ligent en una xarxa wifi lan estàndard per a la monitorització de les condicions ambientals de l’entorn de treball
Author: Martínez Espinar, Javier
Director/Tutor: López de Miguel, Manuel
Palacio Bonet, Francisco
Keywords: Xarxes de sensors sense fil
Xarxes locals sense fil Wi-Fi
Programari
Treballs de fi de grau
Indicadors ambientals
Wireless sensor networks
Wireless LANs
Computer software
Bachelor's thesis
Environmental indicators
Issue Date: 22-Jun-2015
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte serà desenvolupar un sistema de comunicacions híbrid SOHO on es tindrà (i) per una banda les comunicacions associades a una xarxa WiFi LAN estàndard, fent servir el protocol IEEE 802.11.n i (ii) per l’altra una xarxa de sensors que monitoritzarà les condicions de treball (pressió, temperatura i humitat) de forma transparent a l’usuari, fent servir el protocol IEEE 802.15.4. Aquesta darrera subxarxa incorporarà un node passarel·la que adaptarà els senyals de IEEE 802.15.4 a IEEE 802.11.n. Les comunicacions WiFi estàndard accediran a Internet a través del proveïdor de servei contractat. Les comunicacions de sensors es connectaran amb una base de dades remota, també a través del proveïdor de servei, que es podrà consultar a través de una pàgina web.
Note: Treballs Finals de Grau d'Enginyeria Informàtica, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2015, Director: Manuel López de Miguel
URI: http://hdl.handle.net/2445/67159
Appears in Collections:Programari - Treballs de l'alumnat
Treballs Finals de Grau (TFG) - Enginyeria Informàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
codi_font.zipCodi font3 MBzipView/Open
memoria.pdfMemòria2.17 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons