Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67279
Title: SUINBELL: suport infermer a Bellvitge. Una experiència d'Aprenentatge-Servei a l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona: alguns reptes a contemplar
Author: Sabater Mateu, Ma. Pilar
Puig Llobet, Montserrat
Alcalá, I.
López Domènech, E.
Gonzalez, D.
Keywords: Aprenentatge servei
Infermeria
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Service learning
Nursing
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: La comunicació descriurà una experiència d’Aprenentatge – Servei (ApSU) en el nostre Campus, des de l’Escola d’Infermeria UB i en el barri de Bellvitge. Parteix de la finalització de l’assignatura optativa Pèrdues i Dol en el Cicle Vital de les Persones en la Diplomatura d’Infermeria (curs 2007-08), quan un grup d’estudiants demana al professorat continuïtat periòdica de trobades. Amb aquesta finalitat, la intuïció del professorat, l’Espai Europeu d’Educació Superior, en procés construcció i la responsabilitat social de la Universitat, orienten estructurar una activitat d’Aprenentatge – Servei (ApS-U). Objectius: - Donar resposta a la demanda dels estudiants, a partir d’afavorir el creixement personal grupal, per mitjà d’una experiència ApS-U, (aprenentatge experiencial situat i avaluat). - Proporcionar suport psicosocial a persones sanes o sense malaltia greu, en situació de pèrdua i dol des de un voluntariat infermer en formació. Metodologia: Es va comptar amb agenda de trobades periòdiques amb els estudiants, establiment i selecció de continguts reglats de l’àrea psicosocial (cures infermeres estandarditzades) i graella per a registres de visites i posterior avaluació amb el grup i el professorat. Implementació: trets generals La estructura de implementació va comptar amb suport institucional i amb la col·laboració de l’Àrea Bàsica de Salut de Bellvitge, on la treballadora social era la font de subministrament de possibles receptors beneficiaris del servei. L’aprenentatge a partir de la experiència pot orientar alguns reptes a contemplar a l’hora de programar aquest tipus d’activitats, que en cas contrari, poden actuar com a detractors i dificultar el procés. Conclusions: Excel·lent experiència. Motivadora per al creixement personal, grupal (d’estudiants i professorat) i un altra mirada del coneixement psicosocial en salut, contextualitzat socialment.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Comunicació oral i pòster presentats a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/67279
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
O6_Puig_SUINBELL.pdfResum16.97 kBAdobe PDFView/Open
SUINBELL_poster.pdfPòster187.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons