Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67470
Video
Title: Opening de la serie fictícia Can Avis (Vídeo)
Other Titles: Anàlisi dels openings de sèries de televisió de drama i misteri i creació d’un per a la sèrie Can Avis (Memòria)
Author: Terrassa Gomar, Berta
Director: Sánchez, Lydia
Sanz Aznar, Javier
Keywords: Comunicació audiovisual
Curtmetratges
Animació (Cinematografia)
Treballs de fi de grau
Broadcasting
Short films
Animation (Cinematography)
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2015
Abstract: Vídeo: Opening de la sèrie fictícia Can Avis
Memòria: Un opening és la seqüència on apareix, al menys, el títol de la sèrie o film, i normalment també els crèdits, utilitzant imatges i sons específics que aporten significats de la sèrie o el film. L’objectiu d’aquest estudi és conèixer les característiques principals dels openings de sèries de televisió de drama i misteri, amb el propòsit de processar-ho en el desenvolupament creatiu d’un opening per a la sèrie Can Avis; una sèrie de drama i misteri que comença amb la mort d’una anciana que liderava un negoci de drogues. Alguns dels resultats que revela l’anàlisi són la brevetat temporal dels openings, sovint entre mig minut i un, la il·luminació de clau baixa amb durs contrasts i la tendència de col·locar el títol al final de la seqüència. Els aspectes simbòlics també tenen un pes molt important. La creació de l’opening de Can Avis segueix molts d’aquests atributs. S’ha realitzat en animació 3D i representa la ment del protagonista.
Note: Treballs de l'alumnat del Grau de Comunicació Audiovisual, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona, Treball Final de Grau - TFG. Curs: 2014-2015, Tutors: Lydia Sánchez i Javier Sanz
Directora, Creadora i editora: Berta Terrassa Gomar, Música: "Cave" de Miguel Herrero Llicencia Creative Commons: Attribution-ShareAlike 3.0 - Unported (CC BY-SA 3.0)
URI: http://hdl.handle.net/2445/67470
Appears in Collections:Treballs de l'alumnat - Facultat de Biblioteconomia i Documentació - Grau de Comunicació Audiovisual
Mediateca - Treballs de l'alumnat

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Openings_ Berta_Terrassa.pdfMemòria29.42 MBAdobe PDFView/Open
TFG_Fitxa_67470.pdfFitxa descriptiva162.79 kBAdobe PDFView/Open
TFGV_Berta_Terrassa_Opening_Can_Avis.mp4Vídeo18.75 MBmp4View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons