Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67604
Title: Quatre dècades de la Unitat de Bioestadística de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona: descripció i canvis docents
Author: Canela i Soler, Jaume
Sentís Vilalta, Juan
Vallés Segalés, Antoni
Keywords: Biometria
Història de l'educació
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Biometry
History of education
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: La Bioestadística es va introduir a la Facultat de Medicina (FM) de la Universitat de Barcelona (UB) en el curs acadèmic 1973-74 en el nou pla d’estudis que aleshores començava. D’aleshores fins l’actualitat s’han produït diferents canvis en la docència d’aquesta disciplina científica. Objectius: Descriure i avaluar els canvis docents en les 4 dècades de la introducció de la Bioestadística en els plans d’estudis del ensenyament de Medicina, i mes específicament en la FM de la UB. Cal indicar que aquesta presentació forma part d’un projecte mes ampli d’avaluació de l’impacte de la docència de la Bioestadística en l’àmbit mèdic. Material i Mètodes: Dades secundaries recollides de diferents fonts d’ informació relacionades amb la FM de la UB des de 1973 fins l’actualitat pel que fa referencia a l’estructura i recursos de la docència. S’han emprat mètodes descriptius per valorar les 4 dècades docents de la Bioestadística en la FM de la UB. Principals resultats: L’any 1973 va ser molt important per la vida acadèmica de l’estat espanyol: hi va haver-hi un canvi de normativa que volia fer coincidí els anys acadèmics amb els anys naturals (“Calendari Juliano”). El curs acadèmic...
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
URI: http://hdl.handle.net/2445/67604
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Canela_Bioestadistica.pdfPòster230.26 kBAdobe PDFView/Open
Canela_bioest_resum.pdfResum21.64 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons