Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67607
Title: Els ingressos municipals durant el període 2005-12: comparació Catalunya- Espanya
Author: Gispert Brosa, Cristina de
Vilalta, Maite
Keywords: Administració local
Administració municipal
Gestió pressupostària
Estadístiques
Catalunya
Espanya
Local government
Municipal government
Budget in business
Statistics
Catalonia
Spain
Issue Date: Jul-2013
Publisher: Col·legi d'Economistes de Catalunya
Abstract: L'objectiu d'aquest escrit és descriure i analitzar la situació dels ingressos municipals durant el període 2005-2012, la qual cosa permet copsar l'impacte de la crisi econòmica en les finances dels ajuntaments. Tal com es presenten les dades, es pot fer una comparació entre la situació de la hisenda municipal a Catalunya i al conjunt de l'Estat espanyol. Cal remarcar que les dades que s'analitzen reflecteixen el comportament del total de municipis (de Catalunya i d'Espanya). Reflecteixen, doncs, un comportament mitjà, sense tenir en compte les diferències que poden existir, que hi són, segons la seva mida. Una anàlisi més aprofundida requeriria, sens dubte, introduir aquesta qüestió.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.coleconomistes.cat/Canales/Ficha.aspx?IdMenu=1e333773-ef9d-4d24-a878-86732e3a51dd&Cod=ea3cfc87-e2c4-4ce2-817b-8002e4c0ae31&Idioma=ca-ES
It is part of: Revista Econòmica de Catalunya, 2013, vol. 68, p. 26-43
URI: http://hdl.handle.net/2445/67607
ISSN: 1135-819X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
630188.pdf571.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.