Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67632
Title: Polítiques de protecció a la família en xifres. Catalunya, Espanya i Europa
Author: Cubel, Maria
Gispert Brosa, Cristina de
Keywords: Política familiar
Conciliació de la vida familiar i laboral
Impost sobre la renda de les persones físiques
Educació familiar
Ajuda econòmica europea
Family policy
Conciliation of professional and family life
Personal income tax
Domestic education
European economic assistance
Issue Date: 2009
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Abstract: La protecció familiar a Espanya ha passat per diverses etapes. Amb el franquisme, aquest objectiu es va centrar a potenciar la família tradicional, per raons polítiques, però amb limitats ajuts econòmics a la pràctica. Amb la nova democràcia la política de família pren un caire de tipus assistencial que explica, en part, el fet que en l'actualitat Espanya ocupi una de les posicions finals en el desenvolupament i la quantia dels ajuts familiars. Tanmateix, sembla que des dels anys noranta s'obre una tendència nova que es concreta en l'ampliació i la millora de la protecció familiar a Espanya a través de l'aprovació de les diferents normes que regulen les prestacions públiques en aquest àmbit. En aquest article es presenta una panoràmica de les principals polítiques de protecció a la família que en l'actualitat es desenvolupen a Catalunya i Espanya, i també es fa una anàlisi comparativa d'aquestes en relació amb els països de la Unió Europea (UE). La importància d'aquest tema rau en els efectes que aquestes polítiques tenen sobre aspectes com la redistribució de la renda entre generacions i persones, la creació d'ocupació en la mesura que es facilita la conciliació de la vida familiar i laboral, o la decisió sobre el nombre de fi lls en el si de la unitat familiar.
Note: Reproducció del document publicat a: http://w110.bcn.cat/fitxers/observatorisocial/barcelonasocietat15046481.055.pdf
It is part of: Barcelona Societat, 2009, num. 15, p. 63-80
URI: http://hdl.handle.net/2445/67632
ISSN: 1133-6315
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Economia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
563398.pdf132.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.