Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67634
Title: La reorganització dels temps de la vida quotidiana a les llars catalanes amb fills i filles adolescents
Author: Marí-Klose, Pau
Gómez Granell, Carmen
Brullet, Cristina
Escapa, Sandra
Keywords: Gestió del temps
Adolescents
Pares i fills
Psicologia social
Família
Sociologia de l'educació
Time management
Teenagers
Parent and child
Social psychology
Family
Educational sociology
Issue Date: 2009
Publisher: Ajuntament de Barcelona
Abstract: En les darreres dècades, a Catalunya la institució familiar ha patit una mutació extraordinària. Aquest canvi afecta dimensions múltiples, tant estructurals com de relació amb les dinàmiques quotidianes de la vida familiar. Com no podia ser d'una altra manera, aquestes tendències de canvi finalment repercuteixen, d'una manera o altra, sobre els projectes vitals de les persones membres i, en particular, sobre aquelles la biografia de les quals inicia el seu camí en el si de les famílies. Com a resultat d'aquestes transformacions, una de les preocupacions que les famílies amb fills i filles menors d'edat (o altres persones dependents) expressen més sovint són les dificultats que tenen per organitzar i coordinar de manera satisfactòria els espais i els temps en què es desenvolupa la seva vida quotidiana (treball remunerat i treball familiar de les persones adultes, escola dels infants, ús de transports, manteniment d'atencions als ascendents amb qui es viu o que viuen en una altra llar, manteniment de la llar, subministrament d'aliments i arranjaments domèstics, compres, visites mèdiques, ús d'altres serveis necessaris, necessitats de lleure i associació, etc.). Les seves vides són una cursa contínua contra el temps per poder organitzar i compartir temps i espais.
Note: Reproducció del document publicat a: https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/92617
It is part of: Barcelona Societat, 2008, num. 15, p. 35-54
URI: http://hdl.handle.net/2445/67634
ISSN: 1133-6315
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
580875.pdf143.15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.