Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67642
Title: Matèries multidisciplinàries per enfortir el paper social de l’educació secundària: anàlisi del valor que hi atorguen els alumnes de 3r d’ESO d’un institut de Parets del Vallès.
Author: Martínez Grau, Sílvia
Director/Tutor: Martín García, Ma. Jesús
Keywords: Joves
Marginació social
Educació secundària obligatòria
Innovacions educatives
Tesis de màster
Youth
Social marginality
Secondary education
Educational innovations
Masters theses
Issue Date: 2015
Abstract: Aquesta comunicació presenta el projecte “L’aprenentatge amb currículum integrat i la prevenció de vulnerabilitat juvenil: anàlisi dels factors que afavoreixen la inclusió social en joves de 3r d’ESO de Parets del Vallès”, realitzat en el marc del Màster d’Educació en Valors i Ciutadania de la UB. Una tendència actual en els instituts de secundària és destinar algunes franges horàries a treballar de manera multidisciplinària. El propòsit de la investigació és comprovar si aquest tipus d’innovació millora el paper social de la secundària, afavorint en els joves l’adquisició d’estratègies contra l’exclusió. Un estudi de cas, del qual aquí s’exposen només els resultats més rellevants, ha servit per realitzar una aproximació qualitativa a un fenomen complex però de notori protagonisme social.
Note: Treballs Finals del Màster d’Educació en Valors i Ciutadania, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2014-2015, Tutora: Xus Martín
URI: http://hdl.handle.net/2445/67642
Appears in Collections:Màster Oficial - Educació en Valors i Ciutadania

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Martinez_Grau.pdf292.27 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons