Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67654
Title: Sepultures excavades a la roca a les rodalies de Serrateix
Author: Bolòs i Masclans, Jordi
Fèbregas, M.
Keywords: Tombes
Arqueologia funerària
Arqueologia medieval
Berguedà (Catalunya)
Tombs
Funeral archaeology
Medieval archaeology
Berguedà (Catalonia)
Issue Date: 1982
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Les tombes excavades a la roca són un dels pocs testimonis segurs i relativament abundosos -molt més del que pot semblar de bell antuvi- de 1'època precedent a l'any mil i, certament, posterior a la fi de la dominació romana. D'altra banda, però, fetes en uns anys poc coneguts, llur classificació i datació, molt sovint, és força dificultosa, especialment en relació amb les isolades i del tipus mancat de cap diferenciat. Mentre les tombes antropomorfes -amb cap i espatlles- les podem relacionar, sovint, amb edificis religiosos, fet que permet de datar-les cap al segle desè; en canvi, per a aquestes tombes mancades de cap diferenciat és molt difícil d'establir cap tipus de relació. Tot i saber d'entrada que hi ha aquest problema i malgrat creure que, de moment, és pràcticament impossible de resoldre'l ben bé, dediquem aquest article a l'estudi d'unes quantes tombes excavades a la roca que hem trobat dins el terme de la parròquia de Serrateix o a les seves rodalies immediates.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaHistorica/article/view/192406/287741
It is part of: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 1982, num. 3, p. 155-171
URI: http://hdl.handle.net/2445/67654
ISSN: 0212-2960
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història i Arqueologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
001671.pdf948.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.