Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67746
Title: La Pharmakoteka i el Museu de Farmàcia Catalana com a recursos docents en el grau de Farmàcia
Author: Carmona i Cornet, Anna M.
Esteva de Sagrera, Juan, 1948-
Keywords: Farmàcia
Material didàctic
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Pharmacy
Teaching materials
Medical sciences
Teaching
Congresses
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: L’objectiu d’aquesta comunicació es donar a conèixer les noves estratègies docents establertes en les pràctiques farmaco-històriques, activitat cabdal dels ensenyaments de les Ciències de la Salut del primer curs del Grau de Farmàcia, com a millora de la qualitat i eficiència de la tasca docent realitzada. La metodologia docent aplicada en aquest curs acadèmic 2014-2015 ha estat diferent d’altres anys ja que s’han establert noves estratègies de valoració de les competències transversals perquè els alumnes poguessin arribar al cor de la informació. El material i mètodes utilitzats han estat el webquest, entre els quals destaquem com a recurs docent la “pharmakoteka®” una base de dades mundial dels primers medicaments registrats a Sanitat. Com a eina didàctica s’ha utilitzat, també, el Museu de la Farmàcia Catalana pel que fa al seu contingut específic d’aspectes concrets de formació i informació pels alumnes. Els mètodes aplicats han estat a nivell informàtic en aules especials pels alumnes en grups reduïts de 15. Cada alumne ha treballat de manera autònoma en base a una sèrie de preguntes relacionades en temes concrets de l’assignatura, especificant el què, quan, com i perquè de les qüestions formulades...
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/67746
Appears in Collections:Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica)
Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carmona_poster.pdfPòster339.02 kBAdobe PDFView/Open
carmona resum.pdfResum21.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons