Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/67924
Title: Experiència APS en el grau de Nutrició Humana i Dietètica (NHiD): colònies i campaments per a nens i joves amb diabetis mellitus tipus I
Author: Illán Villanueva, Montserrat
Palma Linares, Immaculada
Farran, Andreu
Keywords: Nutrició
Dietètica
Ciències de la salut
Ensenyament
Congressos
Colònies escolars
Diabetes
Infants
Joves
Nutrition
Dietetics
Medical sciences
Teaching
Congresses
School camps
Diabetes
Children
Youth
Issue Date: Feb-2015
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Introducció: Les estades dels estudiants de NHiD en colònies i campaments de nens i joves amb diabetis compleixen la funció pedagògica d’aprofundir en un camp específic de l’ensenyament com és l’aprenentatge del maneig d’aquesta patologia en situacions reals. Contribueix als coneixements teòrics adquirits a l’ensenyament i, alhora, ofereix servei a la comunitat transmetent als nens eines útils que afavoreixen l’autonomia i l’autocontrol de la diabetis. Objectius: · Reforçar la capacitat per resoldre situacions conflictives produïdes per la diabetis (Hipo- hiperglucèmies, cetonúries, etc.) · Incorporar conceptes i informacions relacionades amb l’aprenentatge del maneig de la malaltia a les activitats lúdiques · Evidenciar la importància de l’augment de coneixements i habilitats per a la millora del control · Destacar els efectes positius de l’exercici físic i aprendre a equilibrar les dosis d’insulina i la ingesta Descripció: Activitat estructurada en forma de Treball Dirigit, assignatura optativa de 6 crèdits de caràcter eminentment pràctic que integra l'aprenentatge de continguts, amb competències, habilitats, valors i servei a la societat. Es porten a terme activitats diverses relacionades amb l’alimentació dels nens i joves amb diabetis que requereixen la implicació dels estudiants en el treball conjunt de l’equip multidisciplinari (metges, infermeres, dietistes, educadors en diabetis, monitors de lleure). Conclusions: l’equip docent de l’assignatura considera molt satisfactoris els resultats obtinguts amb aquesta experiència docent. Els estudiants descriuen la pràctica viscuda com una oportunitat d’aprenentatge altament gratificant que els proporciona coneixement i alhora autonomia.
Note: Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524
It is part of: Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015).
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/66524
URI: http://hdl.handle.net/2445/67924
Appears in Collections:Jornades i Congressos (Facultat de Medicina)
Comunicacions a congressos (Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Illan_CAT.pdfResum21.76 kBAdobe PDFView/Open
Illán Poster 8 Trobada final.pdf210.47 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons